ee20680

ee20680

主页访问量: 1458 次访问

[活跃用户 »] 威望: 7 赞同: 65 感谢: 2  金币: 27

擅长话题

更多 »回复

0

20%,年初至今,主要是指数基金+行业基金。比较好的现象是,指数基金从3800定投到现在两年了,从亏损转为稳步盈利,划出了理想的微笑曲线。主要投资方向:沪深300,消费基金,医药基金,沪深500,可转债

更多 »主题

18

1649 次浏览  • 24 个关注   • 2019-08-28 14:41

3

503 次浏览  • 3 个关注   • 2019-04-17 10:49

4

998 次浏览  • 3 个关注   • 2019-03-21 09:52

9

2647 次浏览  • 15 个关注   • 2019-02-25 10:06

18

2132 次浏览  • 18 个关注   • 2018-12-20 21:41

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 7 赞同: 65 感谢: 2

最后活跃:
2019-09-20 15:05
擅长话题:
基金 2 0