zhuzi51

zhuzi51

内蒙古 主页访问量: 4548 次访问

[普通用户 »] 威望: 77 赞同: 816 感谢: 11 金币: 13

更多 »回复

1

## 中特转债 减持 泰富投资 减持 7,000,000 减持后还占11% http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-01/1215241536.PDF

1

## 麒麟转债 减持 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-26/1215212615.PDF 秦龙 减持 10.24% 还持有 4,742,694 还占有 21.57%

0

## 禾丰转债减持 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-22/1215166272.PDF ** 插入的附件 **

1

## 大宗交易 ### 2022-11-16-宏丰转债 成交价 102.00 成交面额(百万元) 6.67 卖方营业部: 国泰君安证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 买方营业部: 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 ### ...

0

## 宏丰转债 减持 陈晓 减持10% 还持有 922,239 张 ,占比 28.71%

更多 »主题

0

0 次浏览  • 0 个关注   • 2022-11-14 16:45

0

3 次浏览  • 1 个关注   • 2022-08-04 20:50

5

182 次浏览  • 28 个关注   • 2022-04-04 20:49

28

1055 次浏览  • 73 个关注   • 2022-02-26 23:41

0

0 次浏览  • 0 个关注   • 2022-02-13 04:55

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 77 赞同: 816 感谢: 11

最后活跃:
2022-12-02 23:51
擅长话题:
实盘 22 0
可转债 11 1
悬赏 13 1
读书 2 0
套利 2 0
电纸书 2 0