dalong

dalong

目标150不动摇!

主页访问量: 4413 次访问

[活跃用户 »] 威望: 239 赞同: 2256 感谢: 55  金币: 0

擅长话题

更多 »回复

27

等过了40岁,前列腺尿分叉,就明白了...

5

烤地瓜,烤地瓜, 香甜的烤地瓜, 你考上了清华, 他考上了北大, 我烤上了地瓜... [你考清华,他考北大,我烤地瓜,这卖地瓜口号也是没谁了!](https://v.qq.com/x/page/n3237343g5l.html)

0

恭喜恭喜 沾沾喜气 ,好久没中了...

4

下修又如何,即使转股价值90,A+的债能有多少溢价? 现价已经考虑这个因素了!

更多 »主题

14

1494 次浏览  • 11 个关注   • 2020-07-30 15:19

24

2897 次浏览  • 20 个关注   • 2020-01-26 20:41

17

2760 次浏览  • 15 个关注   • 2019-09-11 22:19

2

1896 次浏览  • 3 个关注   • 2019-05-16 16:48

3

1407 次浏览  • 4 个关注   • 2019-03-12 23:30

更多 »关注

关注 28

孔曼子 e老实和尚 盛唐风物 shshchen io2002

关注者 109

tbeanirong guohy 刘一多 千里快哉风12 M1nTT

关注 0 话题

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 239 赞同: 2256 感谢: 55

最后活跃:
2021-05-08 18:52
擅长话题:
可转债 49 0
投资提醒 110 0
新股 30 0
其它 46 3
实习 7 0
大盘 23 0
实盘 19 1