chenbaocheng

chenbaocheng

主页访问量: 2291 次访问

[活跃用户 »] 威望: 108 赞同: 709 感谢: 23  金币: 8

擅长话题

更多 »回复

0

换个角度,基金如果总在折价状态运行,用不了多长时间这鸡就被套利者撸死了。溢价状态会给鸡回血。至于谁会在溢价状态买入,不知道。

6

这次牛市的氛围造的很成功,不但新韭菜就连身经百战的老韭菜都认为牛屎无疑了,全民资金大搬家各种融资杠杆,开始做着翻倍美梦,谁来拉,机构吗?谁坐轿,新老韭菜吗?这画面会发生吗?

0

哪位大佬知道回复一下,周五买入赎回,周几回款?几天利息,谢谢。

5

男人是赚钱工具,本来就不是用来花钱的。

更多 »主题

1

543 次浏览  • 2 个关注   • 2020-04-21 05:43

4

690 次浏览  • 6 个关注   • 2020-03-20 11:55

%s 次浏览  • %s 个关注   • 2019-11-01 18:49

1

652 次浏览  • 1 个关注   • 2019-05-16 10:32

5

1492 次浏览  • 7 个关注   • 2018-05-25 12:20

更多 »关注

关注 47

没钱又丑 佛系投资 卡夫奥利奥 ptly ToP_ChEn

关注者 56

huweihuwei 言西早 寂寞虞山 可期宁儿 大y阿飞

关注 0 话题

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 108 赞同: 709 感谢: 23

最后活跃:
2020-07-11 22:12
擅长话题:
大盘 23 0
牛市 15 0
贸易战 4 0
职投 10 1
转债 2 1
分级A 3 1
债基 2 1