Cl3m3nt

Cl3m3nt

主页访问量: 272 次访问

[普通用户 »] 威望: 4 赞同: 15 感谢: 0  金币: 0

更多 »回复

0

佛法畅认识自己的本心,认识自己的本性,以戒定慧,除贪嗔痴,也可指导投资,不过如此之用实为大材小用。

0

不用想,不用预测,用眼睛看。

更多 »主题

37

3824 次浏览  • 34 个关注   • 2019-01-16 19:34

19

1717 次浏览  • 20 个关注   • 2018-12-19 14:49

0

69 次浏览  • 1 个关注   • 2018-12-08 16:02

6

578 次浏览  • 7 个关注   • 2018-12-07 21:06

5

660 次浏览  • 8 个关注   • 2018-11-28 23:31

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 4 赞同: 15 感谢: 0

最后活跃:
2019-01-24 12:07