xingjdcn

xingjdcn

努力低风险投资的韭菜

主页访问量: 2301 次访问

[活跃用户 »] 威望: 40 赞同: 121 感谢: 30  金币: 11

擅长话题

更多 »主题

1

630 次浏览  • 3 个关注   • 2019-04-20 22:42

5

1071 次浏览  • 3 个关注   • 2016-05-27 14:29

5

2318 次浏览  • 8 个关注   • 2014-12-28 13:03

更多 »关注

关注 30

魏斌杰 云帆11 熊猫不回撤 ghjk5535 华尔街的小英雄

关注者 85

反转地球 都是赚的 zz123 juxieyou 锦绣中国3

关注 1 话题

打新基金

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 40 赞同: 121 感谢: 30

最后活跃:
2019-08-22 22:20
擅长话题:
收益 1 0
可转债 1 0
姚刚 2 0