ttsky

ttsky

低风险理财

江苏省 主页访问量: 600 次访问

[普通用户 »] 威望: 8 赞同: 20 感谢: 2  金币: 16

擅长话题

更多 »回复

1

选民营银行的银行存款,5年期的,就是看到有帖子说是6%的利息,如果担心担心倒闭的话每个户限额40万存进去。

1

防守性质的啊,pb太低,不可能下调转股价了,只是债的属性。没有攻击力,只是一味地防守,所以现阶段我是放弃的。

更多 »主题

1

344 次浏览  • 2 个关注   • 2019-05-18 08:10

9

1982 次浏览  • 8 个关注   • 2018-03-07 14:17

7

1460 次浏览  • 6 个关注   • 2018-03-02 12:03

6

1172 次浏览  • 6 个关注   • 2016-09-12 11:04

5

1811 次浏览  • 6 个关注   • 2016-07-14 22:57

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 8 赞同: 20 感谢: 2

最后活跃:
2019-05-25 15:47
擅长话题: