gxyc

gxyc

观察比思考重要

主页访问量: 574 次访问

[普通用户 »] 威望: 0 赞同: 0 感谢: 0  金币: 0

更多 »回复

0

肯定不是,党报已经说了,人均价值减免基础上征税。减免额很低。

更多 »主题

更多 »关注

关注 257

miraseed 魏斌杰 hahale bismackzhang freevanx

关注者 5

老娃子666

关注 0 话题

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2019-07-07 08:38