yuanzhangsufe

yuanzhangsufe

上海 主页访问量: 1157 次访问

[普通用户 »] 威望: 0 赞同: 1 感谢: 0 金币: 0

更多 »回复

1

@陆神 >求教一下,有没有人知道,期权软件中,波动溢价是什么意思 一般指隐含波动率iv与历史波动率rv的差值

更多 »主题

更多 »关注

关注 56

帅牛 ylshxajh damugua8126 alphafund ylxwyj

关注者 0
关注 0 话题

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 1 感谢: 0

最后活跃:
2024-04-12 15:01