q317796184

q317796184

河北省 邯郸市 财会/审计/统计 主页访问量: 239 次访问

[普通用户 »] 威望: 17 赞同: 86 感谢: 1  金币: 2

擅长话题

更多 »回复

3

光看报表看不出来,我对报表比较精通。。。不过一般假报表货币资金和应收账款还有存货占比都比较高。。。。

0

看来最近得涨一波了。。。

0

甘心吗?怎么也得赚回来吧。。。。。。。。。。

更多 »主题

2

424 次浏览  • 3 个关注   • 2019-05-15 23:02

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 17 赞同: 86 感谢: 1

最后活跃:
2019-07-20 09:20
擅长话题:
财报 3 0
股票 3 0