magiczhang

magiczhang

主页访问量: 682 次访问

[普通用户 »] 威望: 4 赞同: 4 感谢: 0  金币: 0

擅长话题

更多 »回复

0

不算多吧,这么大的折价还以为会转50%

0

《国信证券-转债市场周报:江银下修的动力何在-20180423》,看了下这篇研报,根本没提到迪龙和蓝思会下修

0

没人讨论骆驼转债超预期下修么?刚上市一年就急吼吼的下修,是不是想一口气促成转股?

更多 »主题

5

1636 次浏览  • 8 个关注   • 2016-11-14 21:49

0

860 次浏览  • 1 个关注   • 2015-10-19 10:55

3

1331 次浏览  • 3 个关注   • 2015-10-16 14:34

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 4 赞同: 4 感谢: 0

最后活跃:
2019-04-22 16:55
擅长话题:
套利 1 0
分级A 1 0