jsyang

jsyang

指数增强爱好者。

河南省 郑州市 金融/银行/保险/证券/投资 主页访问量: 1649 次访问

[活跃用户 »] 威望: 32 赞同: 83 感谢: 26  金币: 59

擅长话题

更多 »回复

0

现在的分析不管啥结论都是基于自己认为正确的逻辑,最终的的结局却跟跟逻辑关系不大。目前都是在押宝而已。

更多 »主题

1

88 次浏览  • 2 个关注   • 2018-05-30 14:30

5

1393 次浏览  • 4 个关注   • 2016-12-19 13:53

2

530 次浏览  • 2 个关注   • 2016-11-30 10:47

9

1390 次浏览  • 9 个关注   • 2016-09-05 09:35

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 32 赞同: 83 感谢: 26

最后活跃:
2018-06-19 14:10
擅长话题:
周金涛 1 1
房产 1 0
长和 1 0
分级A 1 1
分级B 4 2
新股 7 0
韭菜 5 0
理念 1 1
其他 3 0
期望值 1 1