hi55234

hi55234

穷矮挫+无知

重庆市 江北区 其他 主页访问量: 2350 次访问

[活跃用户 »] 威望: 56 赞同: 200 感谢: 43  金币: 18

擅长话题

更多 »回复

0

低位减仓了1手,属于人工干预 ** 插入的附件 **

0

什么情况,仓位依旧过重了么?【跌跌不休啊】 ** 插入的附件 **

更多 »主题

7

662 次浏览  • 7 个关注   • 2018-04-08 12:44

13

702 次浏览  • 7 个关注   • 2018-03-24 20:08

4

592 次浏览  • 6 个关注   • 2018-03-10 10:44

3

354 次浏览  • 3 个关注   • 2018-02-26 19:12

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 56 赞同: 200 感谢: 43

最后活跃:
2018-04-27 09:24
擅长话题:
分级A 8 0
下折 3 0
大盘 2 0
上折 4 0
万科 6 0
降息 1 0
打新 1 0
150143 1 0