ITZT

ITZT

主页访问量: 690 次访问

[普通用户 »] 威望: 0 赞同: 1 感谢: 0  金币: 0

更多 »回复

1

到今天为止,刚好满足:当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时,转股价下调。是进了转股期公司董事会才有权提出转股价格向下修正方案吗?

更多 »主题

更多 »关注

关注 151

wanghc02 wanglizhi1970 可转债拯救世界 大象小尚 福牛

关注者 0

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 1 感谢: 0

最后活跃:
2021-06-01 17:40