Bob63123

Bob63123

上海市 主页访问量: 922 次访问

[普通用户 »] 威望: 2 赞同: 9 感谢: 0  金币: 0

擅长话题

更多 »回复

0

上次太小,这次太大,取中间

1

公平教育的不是为你这代,是为你的世世代代。

更多 »主题

10

2194 次浏览  • 11 个关注   • 2017-04-27 12:52

4

957 次浏览  • 4 个关注   • 2017-02-24 14:55

3

1219 次浏览  • 3 个关注   • 2017-01-17 22:35

3

649 次浏览  • 4 个关注   • 2017-01-17 22:30

1

935 次浏览  • 2 个关注   • 2016-12-18 22:28

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 2 赞同: 9 感谢: 0

最后活跃:
2019-05-26 07:26
擅长话题:
新股 4 0